หินกาบขอนแก่น หินกาบเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เป็นหินชั้นที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบบ มีสีสันมากมายตามแหล่งกำเนิดของหิน นำมาใช้ในงานตกแต่งสถานที่ในหลายๆรูปแบบ เช่น ใช้ในการปูพื้น ใช้ในการบุผนัง หรือบางที่อาจใช้หินกาบในการก่อผนัง ซึ่งมี??????????? ลักษณะในการปูหรือการก่อที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและความเหมาะสม หินกาบมีสีดำ สีชมพู สีเทา สีเขียวและสีแดง ซึ่งทุกๆสวีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่างที่เห็นกันในปัจจุบันว่า มีการเลือกใช้หินกาบในการตกแต่งสถานที่ต่างๆอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าการนำหินกาบมาตกแต่งเป็นน้ำตกจำลองหรือ นำหินกาบมาปูพื้น หรือบุผนัง หินกาบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ หินกาบภูเขาและหินกาบทะเล หินกาบภูเขาจะเป็นหินกาบที่มีสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สังเกตง่ายคือ จะมีสีน้ำตาล และสีเทา พื้นผิวของหินกาบภูเขาจะมีความหยาบมากกว่าหินกาบทะเลและเปราะกว่าหินกาบทะเล ส่วนหินกาบทะเลนั้น มีเนื้อหินที่ละเอียดมากกว่าหินกาบภูเขา มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าหินกาบภูเขา ลักษณะเฉพาะคือจะมีเส้นสีเขียวแทรกอยู่ทั่วเนื้อหิน หินกาบสามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอก ทนต่อสภาวะอากาศและรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี นอกจากจะมีความสวยงามด้วยตัวเองแล้วหินกาบยังเป็นวัสดุที่คุ้มค่าต่อการใช้งานอีกด้วย"