กระเบื้องโบราณขอนแก่น อาคารบ้านเรือนแทบทุกที่ในปัจจุบัน มักจะปลูกสร้างด้วยวิธีที่เรียกว่าการก่ออิฐถือปูน และยังตกแต่งด้วยกระเบื้องสันสันลวดลายต่างๆ ให้บ้านเรือน อาคารสถานที่นั้นๆสวยงามดูทันสมัย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ แต่เป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน เห็นได้จากอาคาร บ้านเรือนหลายๆแห่งที่มีอายุมากกว่าร้อยปี จะมีตกแต่งด้วยกระเบื้องที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่เรียกว่ากระเบื้องโบราณ กระเบื้องโบราณขอนแก่นได้นำกระเบื้องโบราณ กลับมาให้ผู้ที่ชื่นชอบในลวดลายและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ได้สัมผัสถึงความสวยงามของกระเบื้องโบราณอีกครั้ง สีที่โดดเด่นของกระเบื้องโบราณขอนแก่น คือ สีส้มอิฐ สีน้ำเงิน สี เขียว และสีขาว สีเหล่านี้มีขึ้นสมัยโบราณเนื่องจากวัสดุและเครื่องมือในการสร้างสีในอดีตยังทำได้ไม่มากเท่าปัจจุบันแต่สีสันเหล่านี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของกระเบื้องโบราณปัจจุบัน สีทั้งสี่จะอยู่บนแผ่นกระเบื้องที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยลายที่เน้นลายเส้นโค้งงอ อ่อนช้อยในอดีตใช้แรงงานคนในการวาดลวดลายลงบนแผ่นกระเบื้อง แต่ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรมาแทนกำลังคนทำให้สามารถผลิตกระเบื้องเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยกระเบื้องโบราณขอนแก่น มีกระเบื้องโบราณคุณภาพดีที่สุดจากผู้ผลิตกระเบื้องโบราณที่มีประสบการณ์การผลิตกระเบื้องโบราณ มากกว่า 80 ปี ?กระเบื้องโบราณขอนแก่นเรามีกระเบื้องโบราณคุณภาพให้คุณเลือกดื่มด่ำกับกลิ่นอายร่วมสมัยได้ ไม่รู้ลืม"