ปูนกาวขอนแก่น วัสดุที่มีความสำคัญสูงสุด ขาดไม่ได้สำหรับการปูกระเบื้องที่สมบูรณ์แบบ ปูนกาว เป็นวัสดุที่ใช้ในการยึดเกาะกระเบื้องเข้ากับพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผนัง พื้น หรือพื้นผิวอื่นๆ ช่วยให้กระเบื้องติดกับพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถยึดเกาะได้ดีกว่าการใช้ปูนทราย เพราะปูนกาว มีส่วนผสมที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการยึดเกาะโยเป็นปูนสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน ทำให้การปูกระเบื้อง มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาในการทำงาน และช่วยให้กระเบื้องไม่เสียหายหลุดร่อนก่อนเวลาอันควร เพราะการใช้ปูนกาวในการปูกระเบื้อง จะไม่ทำให้เกิดโพรง หรือ ช่องอากาศระหว่างปูนกาวด้วยกัน แต่ถ้าใช้ปูนทรายมักจะเจอปัญหาแบบนี้ได้มากกว่าใช้งานง่ายสะดวกกว่าการใช้ปูนทรายในการปูกระเบื้องเพราะไม่จำเป็นต้องผสมปูนกับทรายให้ยุ่งยาก ปัญหาที่มักพบบ่อยๆเมื่อมีการใช้ปูนทรายในการปูกระเบื้องคือ กระเบื้องหลุดร่อนแห้งช้า ซึ่งจะส่งผลไปยังเวลาในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ปูนกาว หรือกาวซีเมนต์ มีลีกษณะเป็นผง ผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถนำไปใช้ปูบนกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องเลาะกระเบื้องเก่าออก ทำให้ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งแรงงาน ปูนกาวขอนแก่นได้รวบรวมปูนกาวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาให้ท่านได้เลือกใช้ตามความต้องการ เพื่อให้การปูกระเบื้องของท่านเป็นงานที่ง่ายประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทางVizenza จำหน่ายปูนกาวหรือกาวซีเมนต์ ทั้งตราจระเข้และ เวเบอร์ซึ่งเป็นกาวซีเมนต์ชั้นนำ ติดต่อสั่งซื้อและ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าติดต่อVizenza"