กระเบื้อง Craftstone ขอนแก่น CraftStone หมายถึงหินเทียม กระเบื้อง CraftStone หมายถึงกระเบื้องหินเทียม คือการออกแบบลวดลายเลียนแบบหินจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ตกแต่งพื้นที่ใช้งานให้สวยงาม ดูมีระดับ ปัจจุบัน กระเบื้องCraftStone กำลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเดิมนั้น หินธรรมชาติ เป็นวัสดุตกแต่งที่สวยงามดูมีระดับ แต่ก็จัดว่าเป็นวัสดุที่มีราคาค่อนข้างแพง และในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการผลิตต่างๆมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้กระเบื้อ CraftStone ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ทกแทนวัสดุจากธรรมชาติที่มีราคาสูงทำให้ได้รับความสนใจจากตลาดมากขึ้นและน่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต กระเบื้อง CraftStone ในปัจจุบันมีผลิตออกมามากมายหลายรุ่น แต่ละรุ่นล้วนมีความสวยงามเลียนแบบธรรมชาติได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน อธิเช่น กระเบื้อง CraftStone รุ่น Dry Stacked Stone เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่ามาก เพราะจะมีลักษณะเป็นหินชั้นตามธรรมชาติที่เรียงทับซ้อนกัน ถึงแม้ว่าขนาดของหินแต่ละก้อนจะไม่เท่ากันแต่เมื่อเรียงซ้อนกันก็จะกลายเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์มาจากธรรมชาติ และอีกรุ่นของกระเบื้อง CraftStone ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน รุ่น European Castle เป็นการเลียนแบบการก่อผนังปราสาทแบบยุโรป ที่ผนังปราสาทก่อจากหินสี่เหลี่ยมที่มีขนาดแต่ละก้อนไม่เท่ากัน ซึ่งมีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้กลิ่นอายคลาสสิคแบบตะวันตก กระเบื้อง CraftStone ผลิตมาจากคอนกรีตน้ำหนักเบาที่มีความพิถีพิถันในการผลิตจนได้เป็น ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง CraftStoneที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการได้อย่างลงตัว"