กระเบื้องไพโรไทล์ขอนแก่น กระเบื้องเซรามิคชนิดพิเศษ ที่ผลิตด้วยวิธีรีดแบบเปียกโดยระบบสูญญากาศ การผลิตกระเบื้องด้วยวิธีนี้ จะได้กระเบื้องที่มีความเข็งแรงทนทานมากกว่ากระเบื้องที่ผลิตด้วยวิธีการปั้มรูป ทำให้ได้กระเบื้องที่มีเนื้อกระเบื้องแข็งแรงที่สุด ทนทานที่สุดของกระเบื้องเซรามิค เข้าเตาเผาแบบอุโมงค์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1120 องศาเซลเซียสนานกว่า 32 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นกระเบื้องที่ไม่เคลือบผิวหน้า?เป็นที่นิยมของตลาดเพราะเป็นกระเบื้องที่นอกจากจะมีความทนทานสูง ไม่ดูดซึมน้ำหรือความชื้นที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา รองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกระเบื้องมีความหน้าเป็นพิเศษ ยังทนต่อสภาวะกรด และด่างได้เป็นอย่างดี ใช้ได้ทั้งปูพื้นและปูผนัง สีของกระเบื้องไพโรไทล์ เน้นไปที่สีสันตามธรรมชาติของดินที่ใช้ในการผลิตกระเบื้อง ทำให้กระเบื้องที่ได้จะเป็นสีตามธรรมชาติ ทำให้เมื่อใช้งานไปนานๆ สีของกระเบื้องไพโรไทล์จะไม่มีการซีดจาง หรือเปลี่ยนสีจากปัจจัยหรือสภาวะภายนอกที่มักจะส่งผลในเรื่องของสีกับวัสดุชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ และคุณภาพของกระเบื้องไพโรไทล์แล้ว จัดว่ากระเบื้องไพโรไทล์เป็นกระเบื้องที่มีคุณภาพและคุ้มราคาที่สุด"